Preview Mode Links will not work in preview mode

Tur & Tøys Podcast


Nov 18, 2019

Den 29.januar arrangerer vi (og Helsport) STOR Eventyraften på Chateau Neuf i Oslo - med Børge Ousland og Mike Horn som hovedtrekkplaster. Her skal også Årets Eventyrer kåres og masse feite premier skal skifte eier. Vi får også innblikk i hvilke turprosjekter Lars (Theresa)  jobber med om dagen